Welcome to Kamalasai School <<===


<<; "วารสารอินทนิลภาคเรียนที่ 1/2559" \\
<<;รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2559
<<;ดาวโหลดคู่มือครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 59
<<;ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 59 ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 58