<<;ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
<<;ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ(gifted)ประจำปี 2559 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน
<<;รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2558 \\
<<;วารสารโรงเรียนกมลาไสยประจำปีการศึกษา 2558