<<;ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกมลาไสย ระดับชั้นม.1 ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกมลาไสย ระดับชั้นม.4
<<;สถิติการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนกมลาไสย ปีการศึกษา 2559
<<;ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ
<<;ประกาศจากงานทะเบียน รร.กมลาไสย นักเรียน ม.3,ม.6 ที่ต้องการ ปพ.1 เกรด 6 เทอม (ฉบับสำเนา) สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ห้องทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วน ปพ.1 และ ปพ.2 (ฉบับจริง) มารับได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมย.59 เป็นต้นไป ข้อมูลเพิ่มเติม 091-8651060 คุณครูภัทริกา
<<;ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 (รอบสอง)
<<;ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษคู่ขนานโครงการ Gifted ม.1, ม.4
<<;ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 (รอบสอง)
<<;ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 59 ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 58
<<;ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษม.1และม.4
<<;ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ(gifted)ประจำปี 2559 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน
<<;รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2558 \\